Berichten vanuit het Universum

8. jul, 2018

Energie, en wat doet nu eigenlijk met ons?

 

Wat zijn we toch unieke zielen en wat mogen we toch leven in een geweldige periode.

De technieken en de wetenschap zijn zeker de laatste decennia enorm gegroeid, waar we bijvoorbeeld 100 jaar geleden nog niet eens of amper elektrische energie en licht hadden gehoord, laat staan computers… hebben we nu ineens enorme capaciteiten op dit gebied.

Deze capaciteiten gaan zelfs zover dat ze ons af en toe boven het hoofd dreigen te groeien en we dus met regelmaat afgeremd mogen worden om niet alles te vernietigen met wat we wel niet allemaal uitgevonden hebben en met alles wat nu tot onze beschikking is mogen komen.

 

Zo hebben ook de Quantum technieken een enorme sprong gemaakt.

We hebben ons de Quantum fysica ontrafeld… althans daar zijn we zelfs nog steeds druk mee bezig en elke keer weer komen er nieuwe gegevens naar buiten, elke keer weer nieuwe technieken die we kunnen en mogen toepassen in ons o zo prachtige en rijke leven.

 

Vanuit deze Quantum fysica is ons begrip wat er allemaal is op onze liefdevolle Moeder Aarde, ook in een ander daglicht mogen komen… zo is bijvoorbeeld het besef binnen ons mogen druppelen, en begrijpen we nu echt wel op een grote schaal dat alles vanuit energie ontstaat en is.

Dit besef, dit begrip is heel erg belangrijk voor ons ZIJN en voor ons bestaan!

Waarom is dit nu zo belangrijk zou je zeggen?

 

Omdat we nu dit besef, dit begrip mogen gaan toelaten in ons bestaan… mogen we ook een veel grotere grip op ons leven gaan krijgen, maar ook op die van anderen.

Als je namelijk mag weten en beseffen dat alles vanuit energie bestaat en dat alles vanuit energie ontstaat… van een steen tot de enorme complexiteit van bijvoorbeeld ons fysieke voertuig… ons lichaam, kunnen we en mogen we ook inspringen op deze energie.

Zo kunnen we bijvoorbeeld de energie ombuigen en de energie richten op wat wij willen ervaren in ons leven.

Maar we kunnen en mogen ook deze energie richten op het welzijn van anderen en jezelf in de vorm van healingen, zowel fysiek in een één op één situatie als op afstand.

Alles bestaat vanuit energie en is energie, en wij hebben de capaciteiten om de energie te sturen in een richting die voor elk mens goed is.

Deze energie is nooit gebonden aan afstand of tijd omdat dit vanuit het universum niet bestaat, afstand en tijd zijn menselijke begrippen… door de mens uitgevonden.

 

Je zal begrijpen dat als dit begrip tot je in mag dalen, je ook een enorme verantwoordelijkheid mag hebben.

Vandaar dat het woord LIEFDE ook hier weer om de hoek komt kijken.

Werk met deze energie ALTIJD vanuit jouw liefdevolle hart en doe niemand iets aan wat je ook zelf nooit zou willen ervaren!

Het universum is hierin onverbiddelijk!

Je zal het dan ook altijd zelf ondervinden als je iets anders dan liefde aan een ander zou toewensen!

Je krijgt altijd dat gene terug wat jij uitzend!

 

Je kunt de wereld veranderen als je mensen om je heen aanraakt en hen inspireert zodat ze anderen aan kunnen raken.

De vele liefdevolle zielen die mij persoonlijk mogen kennen en hebben ontmoeten, zeggen vaak tegen me:

“Wat is dit toch?

Telkens als ik jou spreekt…

Telkens als ik in jouw nabijheid bent…

Telkens als jij me iets toe heeft mogen sturen en ik lees dit…

Word ik overvallen door een diepe vorm van rust, voel ik me thuiskomen… voel ik me zo fijn en sereen, ik mag dan echt mezelf zijn!

De tintelingen lopen dan over mijn lijf!

Mijn energie wordt groter en ik word als het ware gewoon opgelift.”

 

Het antwoord op deze vragen is eigenlijk heel makkelijk lieve vrienden, het is de energie waarin ik mezelf elke dag weer mag plaatsen, de energie vanwaar ik uit mag leven en zijn!

Deze liefdevolle zielen nemen in en met deze energie plaats en dit is wat ze ervaren… niets meer en niets minder!

En het mooiste van alles is… dat IEDEREEN dit kan doen.

Het is gewoon een manier van leven die ik me eigen hebt mogen maken, ik creëer mijn eigen leven en de werkelijkheid die daarbij hoort zoals ik die wenst dat deze is!

Natuurlijk vergt dit training, natuurlijk vergt dit oefening… veel oefenen, maar iedereen is bij machte om dit te doen en om dit toe te passen in hun eigen leven!

Ik ben dus helemaal niet speciaal, ik ben geen één of andere sjamaan of zoiets… ik ben gewoon mens net zoals jullie… ik heb alleen heel hard gewerkt aan mijn eigen ZIJN… aan mijn bewustzijn en dit kan iedereen!

 

 

Met deze uitspraak woorden wil ik graag iedereen een fantastisch week toewensen, en een dag waarin ik het volle besef van het feit dat alles wat wij doen … een energie is die we hebben mogen overdragen.

Want de energie die wij uitzenden en op de resonantie van deze uitgezonden energie zullen we ook mogen ontvangen, laat dit besef jullie bewustzijn mogen bedruipen.

Dit, lieve vrienden, dit… maakt het zo belangrijk, dat wij opletten!!!

Alles wat wij namelijk:

Zeggen,

Doen,

Denken,

Is een energie, de energie die wij uitzenden en dus ook weer zullen gaan ontvangen… dit is de wet van aantrekking.

LET daarom OP wat je Zegt, Denkt en Doet… want daar ligt de sleutel om de dingen in je leven te kunnen veranderen!!!

 

Vanuit de bron van onvoorwaardelijke liefde,

Ronald.  

24. jun, 2018

Wat is ons doel van het leven hier op Aarde?

 

Wat is nu eigenlijk het doel van ons leven hier op onze liefdevolle Moeder Aarde?

Dit is een vraag lieve vrienden, die al zo oud is als het menselijk bestaan, al eeuwen vragen liefdevolle zielen zich met regelmaat af…

Wat doe ik hier nu eigenlijk?

Wat is het doel van mijn bestaan?

 

Deze vraag houdt de gemoederen stevig bezig en hoe ouder men wordt des te primeerde wordt deze… gek eigenlijk want als men deze vraag al heel jong zou stellen en daarop het antwoord zou weten dan zou men een heel leven hebben om deze vraag tot uitvoering te brengen.

Men zou de wensen van de ziel helemaal uit kunnen werken als men zich hiervan al vroeg bewust zou zijn, maar hoe komt het dan dat we zo verstoort raken en er bijna niet aan toe komen om deze vraag te beantwoorden en dat pas op late leeftijd vaak doen?

 

Laten we beginnen met het hoofddoel, de eerste vraag…

‘Wat is ons doel hier?’

Het doel van ons bestaan, van onze incarnatie… van de ziel is expansie lieve vrienden, dit is ons hoofddoel.

De ziel wilt eigenlijk maar één ding en dat is expanderen… groeien, zoveel mogelijk kennis op doen en met deze kennis komen we aan het tweede doel en dit is dienen.

Dienen, andere zielen helpen met de door jou vergaarde kennis!

 

Zodra in het universum blijkt dat de wens tot incarnatie aanwezig is, dit komt vaak omdat de ziel meer wilt leren en wilt aanvullen, dan wordt er met de ziel een plan opgesteld wat men wilt leren tijdens deze incarnatie, hoe je dit het best kan leren en worden de mogelijkheden klaargezet om dit te kunnen gaan doen.

In die ogen is dus alles al vanuit het universum geregeld en bepaald, vandaar dat wij ook hier in de vaste materie kunnen en mogen stellen dat toeval niet bestaat.

Alles gebeurd met een bepaalde reden, dit is een reden waarop wij vanuit de vaste materie geen kijk, geen zicht op hebben… maar alles is al vooraf vastgelegd en bepaald om ons de mogelijkheid te bieden tot het leren van onze lessen.

 

Wij komen vanuit het universum met een vrije wil hier op onze liefdevolle Moede Aarde en vanuit deze vrije wil bepalen wij hoe wij om gaan, of willen omgaan met deze lessen die wij zo graag willen leren.

Dit is ook de reden waarom sommige zielen ‘vast blijven zitten’ in deze lessen, omdat ze vaak vanuit de vrije wil niet gehoord of begrepen worden.

 

Omdat alles vanuit het universum vanuit liefde ontstaat en bestaat, kunnen en mogen wij deze liefde hier in de vaste materie ook inzetten om deze lessen te leren… maar nogmaals hiervoor hebben wij een vrije wil gekregen om dit te doen.

Dit hoeft dus niet… JIJ HEBT DE KEUS hierin!

Maar het maakt het wel veel makkelijker.

 

Een verplichting is er niet, dit houdt dus in dat je niet gestraft wordt als jij je lessen gedurende dit leven niet of niet compleet zou leren… wel is dit heel jammer.

Dit is jammer omdat je na jouw overgang aan het einde van je verblijf hier in deze vaste materie een overzicht te zien mag krijgen wat jouw interacties gedurende jouw leven voor uitwerking hebben gehad op zowel andere zielen als op jezelf.

Tijdens dit overzicht krijg je ook gelijk te weten of je lessen die jij wilde leren gedurende deze incarnatie behaald zijn of niet.

Als dit niet het geval is dan zal de wens tot incarnatie blijven knagen omdat dit in eerste instantie je doel was om te behalen.

Wanneer een nieuwe incarnatie zich aankondigt hangt helemaal van de ziel zelf af… er zijn zielen die gelijk opnieuw kiezen voor een nieuwe incarnatie, maar er zijn ook zielen die hiermee wachten tot ze opnieuw opgeladen en genezen/hersteld zijn.

 

Het makkelijkste is dus om jouw lessen te leren vanuit liefde omdat dit de zware en oordelende energieën oplost en je dus open mag staan voor de les.

Vanuit ons ego die we ook tijdens deze incarnatie meekrijgen is dit heel moeilijk… het ego vindt die liefde maar niets en het ego houdt jouw liever druk bezig in het hoofd, dit is het overlevingssysteem van het ego.

 

Het is dus zaak dat wij in deze vaste materie we weer mogen gaan leren lief te hebben.

Eigenlijk leven wij hier op onze liefdevolle Moeder Aarde dus opdat we zullen leren lief te hebben.

Wij hebben lief opdat we zullen leren te leven.

Dit is de eerste les die van de mens in deze vaste materie wordt gevraagd omdat wij het bestaan van liefde vanuit het universum versluierd ervaren!

Geen andere les wordt van de mens als eerste gevraagd…

De liefde die een deel van het geheel uitsluit is geen echte liefde en veroordeelt zich zelve dus tot smart.

Vanuit deze liefde kunnen en mogen wij gaan werken aan onze lessen.

 

Er zijn vele zielen die mij vragen:

“Wat zijn deze lessen dan… wat is die les, hoe herken ik hem en wat ik geleerd heb?”

Lieve vrienden, laat deze vraag los… laat hem los omdat deze lessen zich op een universeel niveau mogen plaatsen.

Vaak snappen wij deze lessen niet eens omdat de kennis die erin zit voor ons hier in de vaste materie ongrijpbaar is… laat het dus los en laat het je niet belasten.

Het gaat erom dat wij onze lessen erkennen als les, het weten dat die of deze ervaring een les voor ons is

De lessen zitten verborgen in onze ervaringen, in onze emoties.

Het is dus zaak om vanuit liefde deze lessen te erkennen als les en ze vanuit liefde te helen wanneer je heling behoeft.

Meer is niet nodig, dit is het enigste wat je hoeft te doen.

Maar dit is niet altijd even gemakkelijk omdat die lessen verborgen zit in onze ervaringen, onze emoties.

Vanuit die emoties zo we zo snel geneigd te oordelen in plaats ze vanuit liefde te benaderen, waardoor de les dus vaak niet gezien, ervaren en geleerd worden… je kan dit vaak herkennen aan alsmaar terugkomende patronen in je leven.

 

Lieve vrienden,

Ik hoop dat je via deze boodschap wat beter naar jezelf mag gaan kijken.

Wees ook lief voor jezelf, dit mag best want jij bent de sterkste van de sterkste… anders zou je hier niet zijn.

 

Met de woorden wil ik iedereen ook vandaag weer een ongelooflijk liefdevolle dag toe wensen.

Een dag die ook vandaag weer mag baden in het zuivere bewustzijn, geniet lieve mensen… we mogen en kunnen genieten als je eenmaal het pad naar het zuivere bewustzijn weet te vinden.

 

Vanuit de bron van onvoorwaardelijke liefde,

Ronald.  

18. jun, 2018

Kiespijn en het gebruik van jouw vermogen tot herstel.

 

Lieve vrienden, op 14-5-2018 had ik een afspraak voor mijn ½ jaarlijkse controle bij mijn tandarts en zouden we gelijk even twee vullingen vervangen.

Van eentje heb ik niet eens iets gemerkt maar van die bovenste kies was wel even een ander verhaal, ik was in ieder geval blij dat ik bij machte mag zijn om voor 150% mijn zuiverbewustzijn te gebruiken waardoor de rust in je keert en je alles gelaten kan ondergaan zonder dat het een uitdaging wordt.

Na die betreffende vulling werd me al gelijk gezegd, dat dit wel eens een probleem kies zou kunnen gaan worden omdat de kies al ver uitgeboord was en we tot op de zeenuwen moesten boren om de boel op te ruimen en weer te kunnen vullen.

Mij werd medegedeeld dat de zeenuwen zouden kunnen afsterven wat als gevolg zou hebben, of een wortelkanaalbehandeling of trekken… we moesten het maar aankijken hoe het zou gaan lopen.

 

Ik heb het drie weken aangekeken en drie weken goede overlast gehad van die kies, op het laatst zo een overlast dat ik twijfelde om een pijnstiller te nemen of niet.

Nu ben ik niet zo een pillenslikker dus dat hebben we niet gedaan, maar ik heb wel de maandag na het weekend de tandarts gebeld en opnieuw een afspraak gemaakt om het opnieuw te laten bekijken.

Toen ik bij die tandarts kwam had ik wonderbaarlijk genoeg nergens meer hinder van, maar we hebben er wel naar gekeken.

Na een hoop geklop en een watje met koudemiddel (een bevroren watje) kwam er eigenlijk hetzelfde uit.

Een wortelkanaalbehandeling… of eruit dat ding!

Maar de gebeurtenis vooraf mocht mij bewustzijn aanraken, we hebben dus helemaal NIETS gedaan en ik ben weer naar huis gegaan.

 

Daar zat ik dan, thuis en niets gedaan… wat nu verder?

Tijdens mijn eerstvolgende ochtendmeditatie mocht ik de eerst dingen binnenkrijgen via mijn Hogere Zelf… mijn kies had rust en liefde nodig na dit trauma!

Nooit bij stilgestaan, dat een kies rust nodig mocht hebben na het zetten van een vulling… maar zogezegd zo gedaan.

Ik ben de volgende periode mijn eten dus gaan verwerken aan de rechterkant en de linkerkant dus gaan ontzien.

Ik heb tijdens het poetsen mijn kies met liefde omringt, mijn dankbaarheid getoond dat hij daar zit en voor mij het werk mag doen.

 

Wonder boven wonder, een dag later voelde ik al verbeteringen optreden.

Ik heb elke ochtend tijdens mijn ochtendmediatie mijn helende energie naar die kies mogen sturen, dankbaarheid tonend voor zijn bestaan en visualiserend dat de zenuwen zich herstelde.

 

Lieve vrienden, binnen een week was de uitdaging verdwenen en had ik nergens meer hinder van!

Ik heb nog even gewacht om jullie hiervan te berichten omdat ik zeker wilde weten dat het weg en over is.

Het lezen van dit bericht mag jullie nu overtuigen dat het zo is!

 

Ik deel dit met jullie vanuit mijn pure dankbaarheid voor het aanspreken van het zelfherstellende vermogen dat de mens heeft gekregen van onze Schepper maar ook voor het feit dat onze Schepper met zijn hulp altijd aanwezig is om ons aan te reiken wat we nodig hebben zodra de dingen zich aanmelden.

We hoeven alleen maar de tijd te nemen om te luisteren ernaar en het oordeel wat wij over zo vele dingen hebben los te laten zodat het universum met ons aan het werk kan en mag gaan.

 

Vanuit de bron van onvoorwaardelijke liefde.

 

10. jun, 2018

Verblijf niet in woede, jaloezie, haat en hebzucht.

 

Het is je beslist al eens overkomen dat je je plots, zonder dat enige duidelijke aanleiding toe is, je ineens het gevoel mag ervaren alsof je totaal krachteloos bent.

Het zijn van die momenten waarbij je denkt…

Het lijkt wel of alle ellende steeds weer opnieuw alleen op jouw pad wordt neergelegd.

 

Wat kan hiervan nu toch de reden zijn, waarom overvalt deze dingen ons toch steeds maar weer met een bepaalde regelmaat?

 

Lieve vrienden, alles staat en valt met de dingen die wij doen, denken en zeggen!

Wij zijn creators, wij zijn scheppers van onze eigen werkelijkheid!

Iedere ziel is uniek, hierdoor is ieder pad uniek, en hierdoor is elk leven van iedere individuele ziel uniek… en vanuit die uniekheid creëren wij dus op elk moment van de dag of nacht onze eigen unieke werkelijkheid.!

 

Zodra jij ervaart dat er iets niet gaat zoals jij het wenst komt dit dus vanuit jouw eigen unieke werkelijkheid… niet door die van de buurman/vrouw, niet door die van je vader/moeder, niet door die van je werkgever, niet door die van… ect.

Het komt vanuit jouzelf lieve vrienden!

Stop dus met het oordelen over iemand anders, stop met die verwachtingen die jij over iemand hebt, stop met het roddelen over die ander… ect.

ZOEK, zoek diep in jezelf waarom jij die ervaringen toch steeds weer op je pad tegen mag komen.!

 

Zodra je diep in jezelf zoekt naar die redenen, zal je erachter komen dat je je hebt laten verleiden… hebt laten verleiden tot bepaalde dingen die je misschien gezegd hebt, die je misschien gedacht hebt, die je misschien gedaan hebt!

 

Er wordt hierdoor dan door een lagere energie gevoed, een verderfelijke lagere invloed trekt door je heen die je magnetisme, je energetisch systeem heeft verstoord; je hebt misschien onbewust aan iets gedacht, en die gedachte, samen met het begeleidend gevoel, heeft de band die jou met de goddelijke Bron verbindt, doorgesneden, en hierdoor hebben deze lagere energieën een vrijspel in en met jou.

 

Wie zich laat gaan in woede, jaloersheid, haat, hebzucht, sensualiteit, ect, zendt golven uit die de harmonische ordening van de atomen en elektronen in de cellen verstoren.

Het is de verstoring van deze innerlijke organisatie die aan de basis ligt van fysieke, en zelfs psychische ziekten.

Tevens trekt deze energie weer gelijksoortige energie aan waardoor je dus in een cirkel van ellende blijft ronddobberen….

Het is de wet van aantrekking.

 

Denk erom, alles wat je zegt, denkt en doe is een energie die jij uitzendt en dus weer terug mag verwachten!

Wees dus waakzaam!

 

Wanneer je onrust of onbehagen voelt, concentreer je dan op je cellen, op je hele zijn, tot de orde weer hersteld is.

Observeer hetgeen jij ervaart en laat het oordeel of de verwachtingen over hetgeen los zodat je het geen energie meer schenkt waardoor het kan groeien.

Laat nooit toe dat een negatieve toestand, een negatieve energie zich in je vastzet, want allengs zal je hele fysieke organisme, maar ook je psychische organisme hierdoor in bezit genomen worden.

 

Met deze woorden lieve vrienden wens ik iedereen een fantastische nieuwe week toe en natuurlijk een dag waarin wij de negatieve invloeden gedag mogen zeggen.

Probeer te leven vanuit de positiviteit die je hart en je ziel aanbiedt en wees gelukkig, help met deze kracht ook gelijk anderen om je heen, zodat deze positieve energie zich mag verspreiden.

 

Vanuit de bron van onvoorwaardelijke liefde,

Ronald.

26. mei, 2018

Wat doen we nu eigenlijk hier op Aarde?

 

Wat doe we nu eigenlijk hier op onze liefdevolle Moeder Aarde, waarom hebben wij gekozen voor deze incarnatie?

 

Dit is een hele moeilijk vraag lieve vrienden… het is moeilijk omdat we allemaal unieke zielen zijn, en door die uniekheid hebben wij allemaal een uniek levenspad wat bij deze incarnatie hoort.

De reden is dus voor iedereen uniek en daarop kan niemand je een antwoord gegeven omdat ze zelfs zelf zijn omringt door een sluier van onwetendheid.

Die sluier, die onwetendheid… is puur over ons heen gelegd omdat de menselijke geest instaat is om de o zo belangrijke lessen te ontlopen, makkelijker voor ons te maken, als we onze lessen zouden weten.

Hierom is de sluier over ons heengetrokken omdat de lessen anders hun uitwerking, de uitwerking… de diepe ervaring die zo belangrijk is, zouden missen.

Alleen door de diepe ervaring begrijpen wij wat een les mag inhouden… alleen door de diepe ervaring kunnen en mogen wij de les optekenen in onze zielenleer.

 

Maar één ding weet ik wel zeer zeker…

We zijn allemaal gekomen om onze lessen te leren!

We zijn allemaal gekomen om wijzer te worden voor we weer gaan!

We allemaal gekomen om te groeien, in lichaam en geest zodat we als we gaan hier niet voor niets zijn geweest!

De wens van elke ziel is immers, expansie en dienen… het dienen van andere zielen!

 

Wat we willen leren is een aspect die gebaseerd is op universeel gebied, hetgeen we willen leren is dus vaak onbegrijpelijk voor het menselijke verstand.

Laat het waarom dan ook los… weet dat dit de reden is waarom je hier bent op onze liefdevolle Moeder Aarde, en leef je leven op de manier die voor jou goed voelt en vanuit liefde.

Zodra je een les op mag pakken voel je dit in heel je zijn, je voelt aan elke vezel van je systeem dat en een last van je af mag vallen en de rust die het je geeft.

Zodra je een les mocht leren, dan zal je deze les ook niet meer tegenkomen op jouw levenspad.

De les, de les blijft een deel van jou… het is een deel van jouw zielenleer waarmee je andere liefdevolle zielen kan en mag helpen op hun levenspad als ze dit aan je vragen… maar de pijn, de intense lading die de emotie mocht bevatten… die is eruit verdwenen, je kan er vrij over spreken zonder dat er nog tranen bij komen.

 

 

Er is meer tussen hemel en aarde meer tussen de sterren en de maan, lieve vrienden.

Velen ongrijpbare dingen en energieën omringen ons 24/7… vaak om ons bij te staan op ons pad.

 

Maar weet wel dat alles wat wij denken, zeggen en doen een energie is die wij uitzenden… het is ook de energie die wij weer terug kunnen verwachten omdat gelijkheid elkaar aantrekt.

En daarom zeg ik ook altijd…

Zorg dat je in en vanuit liefde reageer.

Zorg dat je in en vanuit liefde beweegt.

Zorg dat je in en vanuit liefde hetgeen mag doen wat je doet.

Zorg dat je in en vanuit liefde leef… hoe moeilijk dit ook af en toe mag zijn.

 

Vertrouwen is geloven in hetgeen dat je (nog) niet ziet.

De beloning voor vertrouwen is te (gaan) zien wat je gelooft.

En dit kan heel veel zijn, lieve vrienden.

Het universum is je dankbaar voor wie je mag zijn vanuit liefde.

Het is universum is zuinig op haar familieleden.

Weet dus dat je altijd gedragen wordt door het universum… je hoef ervoor alleen maar in liefde te verblijven omdat het universum liefde IS.

 

Met deze woorden lieve vrienden, met deze woorden wens ik iedereen een fantastisch dag toe…een dag die met regelmaat kleine maar dierbare wonderen mag gaan brengen.

 

Vanuit de bron van onvoorwaardelijke liefde.

Ronald.